Skrapa triss eller dubbeltriss?

Vad är bäst, skrapa triss eller dubbeltriss? Det är den stora frågan för oss trisslottsfantaster. Det finns inget enkelt svar på det eftersom det i första hand är en fråga om tycke och smak. Vissa gillar att lägga ut dubbelt så mycket på en enda dubbeltriss för att vinstchanserna är ungefär dubbelt så stora medan andra hellre vill köpa två lotter istället för en. Om du vill få längre spänning när du skrapar en lott ska du såklart välja dubbeltriss men om du vill få kortare spänning vid två tillfällen istället är två triss det givna valet.

Är det någon skillnad mellan vinstplanerna?

Skillnaden mellan trissens och dubbeltrissens vinstplan är att dubbeltrisslottens vinstplan ger ungefär dubbelt så många vinster eftersom den kostar dubbelt så mycket. Så egentligen ger två vanliga triss samma vinstchans som dubbellotten. Visst skiljer det sig litegrand mellan lotternas vinstplan, men den är minimal. Dessutom har 1 miljon dubbeltrisslotter samma totala vinstsumma som 2 miljoner trisslotter.

När det gäller de större vinsterna, det vill säga chansen att hamna i TV-rutan och få skrapa en trisslott som ger en garanterad storvinst skiljer vinstplanerna sig faktiskt åt litegrand. Chansen att få tre klöversymboler som gör att du kan vinna upp till 100 000 kr/mån i 25 år är emellertid exakt lika stor om man jämför två trisslotter med en dubbelstriss.

Däremot har sex trisslotter av 2 miljoner lotter tre TV-symboler medan dubbeltrissen bara har tio på lika många lotter. Eftersom du kan köpa två triss för priset av en dubbeltriss blir vinstchansen alltså något större med triss. Om chansen skulle ha varit lika stor mellan lotterna skulle dubbeltrisslotten haft 12 sådana vinster på 2 miljoner lotter. Tre klöversymboler innebär att man får en garanterad vinst på 50 000 – 5 000 000 kr, en ganska så anständig summa pengar.